Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mai buna de navigare.
Daca folosesti in continuare site-ul inseamna ca accepti Politica de utilizare cookie-uri.

Politica de confidentialitate


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC VENTIMIA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. 

VENTIMIA S.R.L. cu sediul social în str. Doina nr.47, Islaz, comuna Branesti, județ Ilfov înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J23/2600/2016, având CUI 36237270, este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul.

Prezentul document definește politica SC VENTIMIA S.R.L. de protecție a confidențialității datelor pe site-ul web de pe Internet  www.sereni.ro (denumit în cele ce urmează „Site” sau „Site-ul”). VENTIMIA S.R.L. respectă preocupările dumneavoastră legate de confidențialitate și de informațiile cu caracter personal prelucrate în timpul navigării pe Site-ul nostru. 

Prezentul Acord se aplică tuturor datelor cu caracter personal și datelor de navigare colectate și prelucrate atunci când navigați pe Site-ul nostru. Prin utilizarea Site-ului nostru, vă exprimați consimțământul privind termenii prezentului Acord.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind însă necesare pentru vânzarea de produse prin intermediul Site-ului www.sereni.ro. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii și executării contractului de vânzare-cumpărare a produselor.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a VENTIMIA S.R.L. și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat temporar de către VENTIMIA S.R.L., afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, de publicitate, de statistică. 

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către VENTIMIA S.R.L. numai în măsură permisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.sereni.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Site-ul www.sereni.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin NEWSLETTER și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa sediului social al SC VENTIMIA S.R.L.: str. Doina nr. 47, Islaz, comuna Branesti, județ Ilfov. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

VENTIMIA S.R.L. poate modifica prezentul Acord în orice moment, iar astfel de modificări vor intra în vigoare imediat. Prin urmare, vă invităm să consultați prezentul document în mod frecvent. Cea mai recentă versiune a politicii noastre de confidențialitate este disponibilă pe site-ul nostru în permanență. Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numărul de telefon și la adresa de email menționate la secțiunea „Contact” a Site-ului nostru www.sereni.ro.

Dacă aveți orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată.

VENTIMIA S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/ bancare, furnizori de servicii de marketing, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor noastre.

Versiunea din 04.12.2017