Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mai buna de navigare.
Daca folosesti in continuare site-ul inseamna ca accepti Politica de utilizare cookie-uri.

Termeni & Conditii


TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE


Articolul 1 - Obiect și Identificarea Societății 

 

Site-ul www.sereni.ro este proprietatea Ventimia S.R.L., persoană juridică înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2600/23.06.2016, Cod Unic de Înregistrare 36237270, în continuare “Ventimia” sau “Vânzătorul”. Ventimia vinde produsele prezentate pe site-ul său de vânzare la distanță numai cu amănuntul și consumatorilor finali. 

Telefon:  0731455425 

E-mail: info@sereni.ro 

Termenii și Condițiile de Vânzare au ca obiect informarea oricărui eventual Cumpărător despre condițiile și modalitățile în care Vânzătorul vinde și livrează produsele comandate și stabilirea drepturilor și obligațiilor Părților în cadrul procesului de vânzare a produselor de către Ventimia consumatorului. Aceste condiții se aplică tuturor vânzărilor de produse comercializate pe Site-ul care poate fi accesat pe Internet la adresa www.sereni.ro precum și la adresa sereni.ro. 

  

Articolul 2 – Încheierea contractului și comenzile 

  

Prețul pentru vânzarea online a produselor de pe Site-ul Sereni.ro, exprimate în lei (RON), sunt cele în vigoare în momentul plasării Comenzii de către Cumpărător. Prețul de vânzare al produselor poate fi modificat de Vânzător în orice moment, însă în niciun caz prețul nu poate fi modificat ulterior plasării comenzii, în mod unilateral. Prețurile se aplică vânzării la distanță. 

Cumpărătorul poate selecta unul sau mai multe produse dintre cele prezentate pe Site-ul Sereni.ro. Vânzătorul poate modifica în orice moment produsele comercializate pe Site-ul său, fără a aduce vreo atingere Comenzilor deja înregistrate de Cumpărător. Cumpărătorul poate, înainte de plasarea Comenzii, să se informeze de pe site-ul Sereni.ro despre caracteristicile esențiale ale produsului (produselor) pe care dorește să-l (să le) comande. 

Produsele respectă legislația în vigoare în România. Informațiile înscrise pe ambalajele produselor vor fi disponibile în limba română. 

Pentru orice întrebare referitoare la produse și utilizarea lor, orice întrebare suplimentară sau solicitare de consiliere, Cumpărătorul poate contacta reprezentantul companiei la nr. de telefon 0731455425 sau la adresa de email info@sereni.ro. 

Ofertele prezentate de Vânzător sunt valabile atât timp cât rămân afișate pe Site, în limita stocurilor disponibile, în dimineața zilei în care se plasează comanda. 

Orice Comandă presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, a Condițiilor Generale de Utilizare a Site-ului și a prevederilor documentelor „Politica de Confidențialitate” , „Politica de Utilizare a Cookie-urilor”, fără a aduce atingere eventualelor condiții contractuale particulare convenite de Părți, dacă există. 

Cumpărătorul poate verifica  toate detaliile comenzii și poate corecta eventualele erori. 

Din momentul în care Cumpărătorul confirmă comanda apăsând pe butonul „Finalizează comanda” (denumită înainte și în continuare „Comanda”), se consideră că acesta a acceptat în cunoștință de cauză conținutul și condițiile Comenzii respective și, în special, Termenii și Condițiile de Vânzare, faptul că respectiva Comandă implică o obligație de plată din partea sa, prețurile, volumele, caracteristicile, cantitățile și termenul de livrare a produselor comercializate și comandate de Cumpărător. 

După validarea acestei etape, Cumpărătorul nu va mai putea anula Comanda decât în temeiul dreptului de renunțare prevăzute de lege. Comanda va fi confirmată de Vânzător prin transmiterea unei informări electronice Cumpărătorului („mesajul electronic pentru confirmarea Comenzii”). 

Cumpărătorul este informat despre faptul că mesajul electronic va fi transmis la adresa de mesagerie electronică indicată de Cumpărător în momentul înregistrării sau identificării sale, anterior plasării Comenzii. 

Vânzătorul va fi îndreptățit să încaseze prețul total aferent Comenzii:  

-pentru plățile efectuate cu cardul bancar: imediat după transmiterea mesajului electronic pentru informarea Cumpărătorului despre expedierea Comenzii sale; 

-pentru plățile efectuate în sistem ramburs: în momentul livrării coletului, Vânzătorul având dreptul de a refuza remiterea coletului în situația în care Cumpărătorul nu achită prețul produselor comandate.  

De aceea, în caz de eroare la menționarea adresei de mesagerie electronică sau de nerecepționare a mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii, Vânzătorul nu va putea fi tras la răspundere. Cu toate acestea, Cumpărătorul va putea să-și exercite dreptul de retragere, în condițiile prevăzute de lege. 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda sau anula executarea oricărei Comenzi și/sau livrări, indiferent de natura sau etapa executării sale, în caz de neplată sau plată parțială a oricăror sume datorate de Cumpărător, în caz de incident de plată sau de fraudă ori tentativă de fraudă în legătură cu utilizarea Site-ului Sereni.ro, inclusiv cu ocazia unor Comenzi anterioare. 


Articolul 3 – Modalitatea de plată


Pentru a achiziționa un set de lenjerie de pat de pe site-ul Sereni.ro, Vânzătorul pune la dispoziție următoarele opțiuni de plată: plata cu cardul bancar sau plata ramburs.

În funcție de modalitatea de plată aleasă, plata trebuie efectuată în momentul plasării comenzii online de către Cumpărător în cazul plăților prin card bancar, respectiv în momentul livrării coletului în cazul plății ramburs.

Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacții. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, site-ul Sereni.ro folosește platforma de plată cu cardul MobilPay. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți MobilPay. http://www.mobilpay.ro/public/

Modalitatea de plată ramburs presupune achitarea comenzii în momentul livrării coletului, eliberarea chitanței făcându-se de firma de curierat(Urgent Cargus).


Articolul 4 – Livrarea și recepționarea 


Produsele comandate de Cumpărător vor fi livrate la adresa indicată de Cumpărător ca fiind adresa de livrare pentru respectiva Comandă („Adresa de livrare”). 

În momentul livrării, livrarea se face de către reprezentantul Urgent Cargus Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii, iar acesta din urmă semnează o confirmare de primire. Această confirmare de primire face dovada livrării de către Vânzător și a primirii de către Cumpărător sau destinatarul Comenzii a produselor comandate. 

Însăși livrarea coletului nu poate fi contestată dacă respectivul colet apare să fi fost livrat, sistemul informatic (print screen) al transportatorului făcând dovada acestui fapt. 

Prin agrearea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Cumpărătorul este de acord și împuternicește transportatorul ca, în cazul în care Cumpărătorul însuși sau destinatarul livrării nu este prezent la adresa indicată pentru livrare, să remită coletul către oricare dintre persoanele aflate în încăperile acestuia. 

Cumpărătorul beneficiază de livrare gratuită. Se va încerca o livrare a produselor cumpărate într-un termen de aproximativ 1-3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. În cazuri temeinic justificate, termenul de livrare poate fi de maximum 30 (treizeci) de zile de la încheierea contractului. Termenele de livrare încep să curgă de la data încheierii contractului de vânzare, mai exact a  transmiterii mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii. 

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. 

În cazul daunelor vizibile ale coletului, Cumpărătorul va refuza livrarea și va formula imediat, clar și detaliat toate rezervele cu privire la anomalia constatată. Aceste rezerve trebuie scrise de Cumpărător sau destinatarul Comenzii pe bonul de livrare al Urgent Cargus. 

Totodată, Cumpărătorul va semnala obiecțiunile pe adresa de email info@sereni.ro.  Notificarea incidentelor și formularea rezervelor trebuie sa intervină în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării. Vânzătorul va furniza un răspuns privind reclamațiile înregistrate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile.  

  

Articolul 5 - Dreptul de retragere


În conformitate cu articolul 9 (1) din  Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Cumpărătorul are la dispoziție un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor, pentru a-și exercita dreptul legal de retragere, fără a fi obligat să-și motiveze decizia. 

Dacă Cumpărătorul dorește să isi exercite dreptul de denunțare unilaterală a contractului, trebuie să informeze în scris Vânzătorul, prin completarea formularului de retur și expedierea acestuia pe adresa de email: info@sereni.ro. Trimiterea formularului de retur pe email se face inaintea trimiterii coletului cu produsul returnat. Formularul de Retur în format Word si PDF poate fi descărcat din pagina Informații retur

Pentru a fi acceptată returnarea produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate. Coletul trimis trebuie să conțină și Formularul de Retur completat cu toate informațiile necesare. Fără acesta nu se va putea procesa returul.

Cumpărătorul înțelege și își dă în mod expres consimțământul că rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens în care se obligă să furnizeze datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În orice caz, Cumpărătorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 

În cazul în care se solicita dreptul de retragere în cadrul termenului legal și în cazul în care comanda este achitată, se va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării asupra deciziei de retragere.  Rambursarea sumei va putea fi amânată până la primirea produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.   

Cheltuielile directe pentru returnarea produselor sunt suportate de către Cumpărător. Coletul poate fi returnat prin firma de curierat Urgent-Cargus, caz in care Cumpărătorul va beneficia de un tarif preferențial de 20 lei. La ridicarea coletului, se va specifica ca metodă de plată: Plata la Destinatar. Contravaloarea transportului va fi scazută din suma rambursată in contul cumparatorului. Dacă expediția se face prin orice altă firmă de curierat, taxele vor fi suportate integral de Cumpărător. Nu sunt acceptate retururi prin Poșta Română, ci doar prin intermediul firmelor de curierat.

Cumpărătorul sau destinatarul comenzii care dorește să-și exercite dreptul de retragere, legal sau contractual, returnând produsul prin curier, trebuie să urmeze instrucțiunile următoare: 

-trimiterea coletului la următoarea adresă: str. Prelungirea Oituz, nr.6, comuna 1 Decembrie, județ Ilfov, destinatar Ventimia S.R.L. 

Atunci când Cumpărătorul/destinatarul comenzii nu demonstrează că a predat efectiv produsul unui transportator conform celor de mai sus, toate riscurile legate de returnarea produsului sunt în sarcina Cumpărătorului sau a destinatarului comenzii. 

Pentru mai multe informații privind politica de retur ne puteți contacta la telefon 0731455425 sau la adresa de email: info@sereni.ro. 


Articolul 6 - Garanții 


Toate produsele comercializate pe Site-ul Sereni.ro beneficiază de garanția legală de conformitate. 

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:  

a) corespund descrierii făcute de Vânzător; 

b) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;  

c) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care Consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de Vânzător, prin înscriere pe eticheta produsului.  

Pentru orice cerere legată de garanțiile legale, Cumpărătorul trebuie să contacteze Vânzătorul prin secțiunea „Contact” de pe Site-ul Sereni.ro, la adresa de email info@sereni.ro sau la numărul de telefon 0731455425.